Mobile
Desktop 3
Proje Hakkında

Proje adı: Kamu – STK İş Birliğinde Türkiye’de Gönüllülük Bilincinin Arttırılması

Projenin fon sağlayıcısı: T.C İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü

Projenin yararlanıcısı: Avrupa Birliği Çalışmaları Merkezi Derneği

Projenin amacı: Türkiye’deki Kamu Kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliği kültürünün geliştirerek gönüllülük bilincinin oluşturulmasına katkı sağlamak ve gönüllü faaliyetleri teşvik etmek olarak belirlenmiştir.

Projenin gerçekleştirileceği tarih: 01.01.2021 / 31.12.2021

Projenin beklenen sonuçları:

 1. Gönüllülük farkındalığının artması ile daha çok kişiye ulaşılmasının sağlanması ile başka kitleleri de gönüllülük için cesaretlendirecektir.
 2. Sosyal ve siyasal hayata gönüllü olarak katılmaya istekli kişiler haklar ve sorumluluklarını öğrenecek ve yardımlaşma kültürü edineceklerdir.
 3. Gönüllülük yaparken kişilerin deneyim sağlaması, beceriler kazanması ve diyaloglar kurması profesyonel iş hayatlarına fayda sağlayacaktır.
 4. Gönüllü kapasitesinin artması hem sivil toplumun kapasitesini geliştirecek hem de sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır.
 5. Sivil toplumdaki iş birliği konusundaki mevcut durum analiz edilecek ve eksikliklerin giderilmesi için öneriler sunulmuş olacaktır.
 6. Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının kapasitesi artacak ve daha kapsamlı faaliyetler yapılmasının önü açılacaktır.
 7. Sivil toplum ve Kamu Kurumlarının çeşitli faaliyetler ile bir araya gelmesi sağlanacak ve iş birliği alanı arttırılacaktır.
 8. Kamu – sivil toplum – bireylerin iletişim halinde kalması ise daha demokratik bir toplum için ön ayak olacaktır.
 9. AB standartlarında olan sivil toplum kültürüne yakınlaşacak olan Türk toplumunun AB ile uyumu kolaylaşacaktır.
 10. Faaliyetler sonucu oluşturulan STK’lar için oluşturulacak gönüllülük manifestosu ile kişilerin STK’lara güveni artacaktır.

Projenin hedef kitlesi:

 • Genç, yaşlı, kadın erkek gözetmeksizin sosyal ve siyasal hayata aktif katılmak, toplum yararına harekete geçmek isteyen ‘’gönüllüler’’,
 • Gönüllülük kapasitesini arttırmak isteyen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve çalışanları,
 • Hem sivil toplum hem de gönüllülük ile ilgilenen ve çalışmalar yapan Kamu Kurumları,
 • Sivil toplum kuruluşlarının hâlihazırda var olan gönüllüleridir.

Proje Faaliyetleri:

 1. Hazırlık Faaliyeti: Öncelikle gönüllülüğü anlamak için gönüllülüğün tanımını, ulusal ve uluslararası açıdan tarihsel gelişimi, kişisel ve toplumsal bakımdan önemi, motivasyon kaynakları, Kamu kurumları ve STK’lar perspektiflerinden gönüllü, Türkiye ve AB’nin gönüllülük algı ve standartlarını içeren bir rapor çıkacaktır. Aynı zamanda gönüllülüğün mevcut algılarının incelenmesi için anketler ve görüşmeler düzenlenerek raporlanacaktır.
 2. STK’lar İçin Gönüllülük Manifestosu: Yeterli bilgi birikimi veya deneyimi olmayan kuruluşlar, gönüllü politikaları hazırlamakta kısıtlı kalmakta veya hazırlamayı tercih etmemektedir. Böylece gönüllüler de STK’ların kendilerinden ne beklediği anlayamamakta, hak ve sorumluluklarını bilmediği için gönüllülük yapmak istememektedir. İlgili manifesto ile STK’ların ve gönüllülerin güven ilişkisinin pekiştirilmesi hedeflenmektedir. Manifestonun öncelikli olarak STK’ların gönüllülük ile ilgili amaçlarını, vizyon ve misyonunu, tutumunu, standartlarına dikkat çekilmesi planlanmıştır. Aynı zamanda bu manifestoyu imzalayacak STK’ların taahhüt ettiği ve böylece gönüllülere sağladığı hak, sorumluluk ve özgürlüklerin, çalışan ve gönüllü arasındaki ayrımın nasıl yapıldığının, kurumun gönüllü standartlarının ne olduğunun açıklanması gerekmektedir.
 3. Gönüllülük Seminerleri ve Final Konferansı: STK’ların gönüllüler ile diyaloglarının geliştirilmesi için Kamu Kurumlarının da iş birliği halinde sürece dahil edilmesi gereklidir. Bu faaliyette hem Kamu Kurumları – sivil toplum hem de sivil toplum – gönüllü ilişkileri konularının dahil edildiği hem de gönüllü kapasitesinin nasıl arttırılması gerektiği üzerinde durularak Ankara, Adana, İzmir ve Trabzon’da 24 kişilik seminerler organize edilecektir. Proje sonunda ise Ankara’da 40 kişi ile bir final konferansı gerçekleştirilecektir.
 4. Gönüllülüğü Arttırmak İçin Girişimler: İlgili Faaliyet kapsamında kurulacak olan web platform üzerinden projenin görünürlüğü sağlanacak ve proje bilgileri açık olacaktır. Aynı zamanda web platform üzerinden manifestoyu imzalayan STK’ların da bilgileri eklenerek yaygınlaştırılacaktır. Projenin gönüllülere daha kolay ulaşabilmesi için videolar çekilerek paylaşımlar gerçekleştirilecektir.

Yıldızevler Mah. Simon Bolivar Cad. No:16/17, Maliye Sitesi – B Blok
Çankaya-Ankara / Türkiye

Cep: +90-533-300-20-40
Telefon : +90 -312- 440-58-55
Faks :+90-312- 440-67-66
e-posta-1 : euactivities@gmail.com
e-posta-2: info@abmerkezi.org.tr

“Bu websitesi T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir. İçerik tamamıyla Avrupa Birliği Çalışmaları Merkezi Derneği sorumluluğu altındadır, doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk derneğe aittir ve T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün görüşlerini yansıtmak zorunda değildir”